top of page

Viktor Veremeyenko

Co-Founder / Spoluzakladatel

EN:

I studied at the University of Warsaw, where I graduated from two departments of the Department of International Economics and Construction, and subsequently I successfully applied all my knowledge and skills in my own business. I worked mainly in the field of construction and founded several companies whose activities were focused on the import and export of goods.

But when my homeland was ruthlessly attacked by enemies, I immediately redirected all my efforts to help compatriots. Many years of experience in business on the international scene have proved successful in organizing the import and distribution of humanitarian aid to those who need it.

At the same time, I clearly realized that I had a duty to do everything in my power to ensure a safe base not only for Ukrainian civilians, but also for our army. That is why I also now consider the purchase and supply of military aid to protect Ukrainian soldiers to be my priority.

CZ:

Studoval jsem na Varšavské univerzitě, kde jsem absolvoval hned dva obory katedry Mezinárodní ekonomie a stavebnictví a následně jsem všechny své znalosti a dovednosti úspěšně aplikoval ve vlastním podnikání. Působil jsem převážně v oblasti stavebnictví a založil několik firem, jejichž činnost byla zaměřena na dovoz a vývoz zboží.

Když byla ale moje vlast nemilosrdně napadena nepřáteli, okamžitě jsem přesměroval veškeré své úsilí na pomoc krajanům. Dlouholetá praxe v podnikání na mezinárodní scéně se osvědčila při organizování dovozu a distribuce humanitární pomoci těm, kteří ji potřebují.

Jasně jsem si přitom uvědomil, že mám povinnost udělat vše, co je v mých silách, abych zajistil bezpečné zázemí nejen ukrajinským civilistům, ale i naší armádě. Proto také nyní považuji nákup a dodávku vojenské pomoci na ochranu ukrajinských vojáků za svou prioritu.
Lviv, Ukraine / Lvov, Ukrajina

+380 98 292 7338

Viktor Veremeyenko
bottom of page