top of page

Andriy Fedunyak

Managing Director / Ředitel

EN:

Our team consists of high-ranking professionals who guard the interests of the public and actively contribute to building a European rule of law with democratic values.

Today, there are more than 100 active members, successful lawyers, athletes, programmers and artists ... who once joined forces for the idea of building a strong civil society in Ukraine.

The day the war began immediately defined the activities that our team would devote to the coming weeks and months. We have united even more and are actively helping every day on all fronts of public life, from the search for and distribution of humanitarian goods to the purchase of the necessary ammunition for our army.

We believe that Ukraine will win!


CZ:

Náš tým tvoří vysoce postavení profesionálové, kteří střeží zájmy veřejnosti a aktivně přispívají k budování evropského právního státu s demokratickými hodnotami.

K aktivním členům, kterých je dnes více než 100, patří úspěšní, právníci, sportovci, programátoři a umělci...kteří kdysi spojili síly kvůli myšlence budování silné občanské společnosti na Ukrajině.

Den, kdy začala válka, okamžitě definoval aktivity, kterým se náš tým bude věnovat nejbližší týdny a měsíce. Ještě více jsme se sjednotili a aktivně pomáháme každý den na všech frontách veřejného života, od vyhledávání a distribuce humanitárního zboží až po nákup potřebné munice pro naši armádu.

Věříme, že Ukrajina vyhraje!
Lviv, Ukraine / Lvov, Ukrajina

+380 96 467 22 26

Andriy Fedunyak
bottom of page