top of page

Політика повернення та відшкодування

ДОГОВІР ПОЖЕРТВИ

(далі – «Угода»)

I.

1. Дарувальник приймає Подарунок у повному обсязі та зобов’язується використовувати його виключно відповідно до цього Договору, а також відповідно до статуту Благодійного фонду Save Ukraine.

2. Дарувальник заявляє, що ознайомився зі статутом Благодійного фонду Save Ukraine та обізнаний з призначенням вищезгаданого фонду, а також його діяльністю, і що він/вона робить Подарунок для Бенефіціар цілком добровільно та з повним усвідомленням цих фактів.

 

3. Дарувальник погоджується/не погоджується на оприлюднення його/її ідентифікаційних даних Бенефіціаром з метою виконання інформаційних зобов’язань, а також з метою просування, зокрема через веб-сайт Бенефіціара.

 

4. Дарувальник визнає та погоджується, що Подарунок не підлягає поверненню та може бути використаний Обдаровуваним повністю на розсуд Обдаровуваного, з урахуванням лише цієї Угоди, статуту Благодійного фонду Save Ukraine та закону, за винятком анулювання екстреного подарунка відповідно до положень § Розділу 2068 та наступних, анулювання подарунка за невдячність відповідно до положень § Розділу 2072 та наступних. Цивільного кодексу, та якщо Подарунок буде використаний Обдаровуваним з порушенням цього Договору або статуту Надачного фонду Save Ukraine.

 

 

II.

1. Ця Угода регулюється чеським законодавством. У разі будь-якого спору, що випливає з цієї Угоди або у зв’язку з нею, чеські суди мають виключну юрисдикцію.

2. Ця Угода може бути змінена лише шляхом письмових поправок із зростаючим номером, підписаних обома Сторонами.

Обдаровуваний

Благодійний фонд Save Ukraine.

Ідентифікаційний номер: 14383357

Frýdlantská 1312/19, Kobylisy, 182 00 Praha 8

в особі голови Олександра Веремеєнка

bottom of page